سوزانا گودوی

من همیشه کاملاً واضح و روشن گفتم که کارم معلمی است. از این رو ، من یک مدرک فلسفه انگلیسی دارم. اما علاوه بر حرفه ، یکی از علاقه های من دنیای تزئین ، نظم و صنایع دستی تزئینی است. جایی که خلاقیت باید همیشه بسیار حضور داشته باشد و این چالشی است که من آن را دوست دارم.

سوزانا گدوی از سپتامبر 30 تاکنون 2017 مقاله نوشته است