ماریا خوزه رولدان

از وقتی که کوچک بودم به دکوراسیون هر خانه نگاه می کردم. کم کم دنیای طراحی داخلی همچنان مرا مجذوب خود کرده است. من دوست دارم خلاقیت و نظم ذهنی خود را بیان کنم تا خانه من همیشه عالی باشد ... و برای رسیدن به آن به دیگران کمک کنم!