Սուսանա գուդոյ

Միշտ շատ պարզ էի ասում, որ իմ ուսուցիչ լինելն է: Ուստի ես կրթություն ունեմ անգլերեն բանասիրության մեջ: Բայց բացի զբաղմունքից, իմ կրքերից մեկը զարդարանքների, կարգի ու դեկորատիվ արհեստների աշխարհն է: Որտեղ ստեղծագործությունը միշտ պետք է լինի շատ ներկա, և դա մարտահրավեր է, որը ես սիրում եմ: