Susy fontenla

ຈົບການສຶກສາດ້ານການໂຄສະນາ, ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກທີ່ສຸດແມ່ນການຂຽນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ມີຄວາມງາມແລະງາມ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ມັກການຕົກແຕ່ງ. ຂ້ອຍຮັກວັດຖຸບູຮານແລະ Nordic, ຮູບແບບສີສັນແລະອຸດສາຫະ ກຳ ໃນບັນດາຮູບແບບອື່ນໆ. ຂ້ອຍຊອກຫາແຮງບັນດານໃຈແລະໃຫ້ແນວຄວາມຄິດຕົກແຕ່ງ.

Susy Fontenla ໄດ້ຂຽນ 1663 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2013