ສາທາລະນະ
ແບບ Rustic

ຊ່ວງສີ Rustic

ແຕ່ລະແບບມີຄຸນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເຖິງແມ່ນວ່າໃນທຸກມື້ນີ້ຫຼາຍແບບສາມາດປະສົມປະສານກັນ, ມັນກໍ່ຈະມີສິ່ງທີ່ສະແດງອອກມາສະ ເໝີ ...