manova-ny-fanaka

Ovay ny fanaka

Ny fanovana fanaka, ny famindrana azy ary ny fandrindrana azy dia mety hitondra tombony maro, toy ny fampitomboana ny fahaiza-mamorona, ny fanamaivanana ny fihetseham-ponao…