марузен

Нашата куќа е нашето засолниште, просторот каде што се наоѓаме во мир и каде што можеме да бидеме самите. Така, верувам дека треба да го носи потписот на она што навистина сме и затоа ја сакам внатрешната декорација.