നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻവാതിലിനുള്ള വർണ്ണ ആശയങ്ങൾ

മുഖംമൂടി

ഒരേ വാതിലിന്റെ നിറമുള്ള നിരവധി വീടുകൾ ഉണ്ട്: തവിട്ട്. തവിട്ടുനിറം മരത്തിന്റെ നിറമാണ്, അതിനാലാണ് വാതിലുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയാകണമെന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. വീടുകളുടെ വാതിലുകൾ (അകത്ത്), തവിട്ടുനിറത്തിനു പുറമേ, വീടിന്റെ അലങ്കാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ മറ്റ് ഷേഡുകളും അവർക്ക് ലഭിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മുൻവാതിലിനൊപ്പം ഇത് ചെയ്യരുത്?

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻവാതിലിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും തവിട്ടുനിറമാകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിറം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ ഒരു ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തെയോ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ലാൻഡിംഗിനെയോ ആശ്രയിച്ച് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻവാതിലിനായി ശരിയായ നിറം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നവ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻവാതിലിനുള്ള വർണ്ണ ആശയങ്ങൾ

Ibra ർജ്ജസ്വലമായ ചുവപ്പ്

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിലിൽ പുതിയ അർത്ഥം നൽകുന്ന ഒരു നിറമായിരിക്കും ചുവപ്പ്. വളരെയധികം ഓറഞ്ച് നിറമാകാതെ ഇത് ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും. ചാരനിറം, വെളുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറമുള്ള മുൻ‌ഭാഗങ്ങളുമായി ഇത് നന്നായി പോകും. ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള നിരവധി ഷേഡുകൾ ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മുൻഭാഗത്തിന്റെ നിറങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം.

നിക്ഷ്പക്ഷമായ

ചാരനിറത്തിലുള്ള സമകാലിക നിറമാണ് ന്യൂട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ കളർ, അത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻവാതിലിനായി മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് മജന്ത, ലിലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ സ്പർശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, വാതിലിനുള്ള നിഷ്പക്ഷ നിറം ഒരു നല്ല ആശയമായിരിക്കും. ഇത് പുതിയതും കാലാതീതവുമായ നിറമാണ്, അതിനാൽ സമയം കടന്നുപോകുന്നില്ല, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇത് വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട ചുവരുകളിൽ നിറങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് തീർച്ചയായും നല്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇഫക്റ്റും സൃഷ്ടിക്കും.

അസുൽ ഓസ്കുറോ

നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തും പുറത്തും ഏത് ശൈലിയിലും നന്നായി പോകാൻ കഴിയുന്ന മനോഹരമായ സുഗന്ധമാണ് നീല. മതിൽ ആവരണം വെളുത്തതാണെങ്കിൽ ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. ആവശ്യമുള്ള പുതുമ നൽകുമ്പോൾ ഇരുണ്ട നീലയ്ക്ക് വെള്ളയുടെ കാഠിന്യത്തെ തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അനുഭവം നൽകുന്നതിന്.

ഇളം നീല

ഇളം നീല നിറം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാന്തത നൽകുന്ന ഒരു നിറമാണ്. ഏത് ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിലും കാലാവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഇത് മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നിറമാണ്, ഒപ്പം ഇളം നീലയുമായി നന്നായി യോജിക്കുന്നതും യോജിപ്പിക്കുന്നതുമായ നിറങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ മുൻഭാഗത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഇത് തികച്ചും പൂരകമാകും. സംശയമില്ലാതെ ഇത് വിജയകരമാകും ... കൂടുതൽ ചാരുത ആസ്വദിക്കാൻ മനോഹരമായ ഒരു ടോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ടർക്കോയ്സ്

ഇരുണ്ട നീലയും ഇളം നീലയും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻവാതിൽ വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് നല്ല ആശയങ്ങളാണെങ്കിൽ, ടർക്കോയ്‌സ് നീല നിസ്സംശയമായും ആയിരിക്കും! ടർക്കോയ്സ് ഒരിക്കലും സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാത്ത ഒരു നിറമാണ്, അത് എന്നെന്നേക്കുമായി ഉപയോഗിച്ചു, ഇത് പരമ്പരാഗതവും ആധുനികവുമായി കണക്കാക്കാവുന്ന ഒരു നിറമാണ്. ടർക്കോയ്‌സ് നീല, അത് കാണുന്നത് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും യാന്ത്രികമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരു വെങ്കല വിശദാംശമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തികച്ചും യോജിക്കും. ഇതിന് മറ്റ് പല നിറങ്ങളുമായി യോജിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും.

നീഗ്രോ

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻവാതിലിനായി ഇത് നല്ല ആശയമല്ലെന്ന കറുത്ത ചിന്ത ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം, ഇത് വളരെ 'ഇരുണ്ടത്' അല്ലെങ്കിൽ 'ഇരുണ്ടത്' ആണെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിറം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. . എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കറുപ്പ് ഒരു മികച്ച ആശയമാണ്, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ചാരുത കൂട്ടും. പ്രധാന കാര്യം, മതിൽ കവറിംഗിന് ഇളം നിറമുണ്ട്, അതിനാൽ ഇത് ഒരു നല്ല ദൃശ്യതീവ്രത ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഈ രീതിയിൽ നിറം അമിതമായി ലോഡുചെയ്യുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ മുൻഭാഗം എല്ലാം വെളുത്തതാണെങ്കിൽ, ആധുനികവും ആകർഷകവുമായ രൂപം കൈവരിക്കാൻ ഒരു കറുത്ത വാതിൽ മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്.

ഓറഞ്ച്

ഓറഞ്ച് നിറം ശ്രദ്ധേയമായ നിറമാണ്, മാത്രമല്ല ധാരാളം with ർജ്ജവും ഉള്ളതിനാൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതവും എന്നാൽ അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും പുറത്തുപോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച give ർജ്ജം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ, ഓറഞ്ച് നിറമായിരിക്കും. ഓറഞ്ച് മുൻവാതിൽ ആധുനികവും മനോഹരവുമായ വാതിലാണ്, അത് നന്നായി യോജിക്കും, ഉദാഹരണത്തിന്, ചാരനിറത്തിലും വെള്ളയിലും ചാരനിറത്തിലുള്ള ചുവരുകൾ.

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻവാതിലിന്റെ നിറം മാറ്റാൻ കഴിയും. ഒരു ചെറിയ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഇഫക്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ വാതിൽ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിൽപ്പോലും, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആശയത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാം. അഭിരുചികൾ.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.