യിൻ യാങ് സിദ്ധാന്തവും വീട്ടിലെ ഫെങ് ഷൂയിയും

യിൻ യാങ്

എല്ലാ പുരാതന ചൈനീസ് ചിന്താധാരകളുടെയും പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊന്നാണ് യിൻ-യാങ് സിദ്ധാന്തം. പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മെഡിസിൻ (ടിസിഎം), പുരാതന ആയോധനകല, ഫെങ്‌ഷൂയി, ഐ ചിംഗ്, താവോയിസത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രവും യിൻ, യാങ് എന്നിവരുടെ ചലനാത്മകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം വിപരീതവും എന്നാൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ രണ്ട് ശക്തികളാൽ നിർമ്മിതമാണ്: യിൻ (പെൺ), യാങ് (പുരുഷൻ). ഈ രണ്ട് ഫെങ് ഷൂയി ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് മറ്റൊന്നില്ലാതെ നിലനിൽക്കാനാവില്ല, അവരുടെ എതിർപ്പിനെപ്പോലെ, അവർ പരസ്പരം ആഴത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വരച്ചേർച്ചയുള്ള .ർജ്ജം

യിൻ, യാങ് സേനകളുടെ സമന്വയ ഇന്റർപ്ലേയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രാതിനിധ്യം തായ് ചി ചിഹ്നമാണ്. ഫെങ് ഷൂയി നിറങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച യിൻ (സ്ത്രീ energy ർജ്ജം) കറുപ്പും യാങ് (പുരുഷ energy ർജ്ജം) വെളുത്തതുമാണ്. Energy ർജ്ജത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യിൻ മൃദുവായതും വേഗത കുറഞ്ഞതും ശാന്തവുമാണ്, വ്യാപിക്കുന്നു, ഈർപ്പമുള്ളതും നിഷ്ക്രിയവും നിശബ്ദവുമാണ്. സ്ത്രീ energy ർജ്ജത്തിന്റെ താളത്തെക്കുറിച്ചും സത്തയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക: ജലത്തിന്റെ മൃദുത്വം, ചന്ദ്രന്റെ രഹസ്യം, സമ്പന്നമായ ഭൂമിയുടെ കറുപ്പ്, രാത്രിയിലെ ആഴത്തിലുള്ള നിശബ്ദത.

യിൻ യാങ്

Y ർജ്ജത്തിന്റെ വിപരീതവും യിനിന് വിപരീതവുമായ energy ർജ്ജ ഗുണമാണ് യാങ്ങിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. സൂര്യന്റെ അഗ്നിജ്വാല, റേസ് കാറുകളുടെ ആക്രമണാത്മക വേഗത, ദൃ solid മായ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കൽപ്പിക്കുക ഒരു പർവതത്തിലെ പാറയും ലേസർ ബീമിലെ കേന്ദ്രീകൃത energy ർജ്ജവും പോലെ.

ഗുണങ്ങൾ

യാങ് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സൂര്യന്റെ അഗ്നിജ്വാലയാണ്, യിൻ രാത്രിയുടെ നിശ്ചലതയും രഹസ്യവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന് സമതുലിതമായ ഫെങ്‌ഷൂയി energy ർജ്ജം ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ, അത് യിൻ-യാങ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രയോഗം പ്രായോഗികവും ലളിതവുമായ തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിയിലും ഫെങ് ഷൂയി സ്പാ ബാത്തിലും ആവശ്യമായ ഫെങ് ഷൂയി വിശ്രമ energy ർജ്ജമാണ് യിൻ (നിഷ്ക്രിയ energy ർജ്ജം). യിൻ energy ർജ്ജം നിങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ശാന്തമായ നിറങ്ങളിലാണ്, മൃദുവായ സംഗീതത്തിൽ, ജലധാരയുടെ ശാന്തമായ ശബ്ദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ ശാന്തമായ ചിത്രങ്ങളിൽ.

ശക്തമായ, ibra ർജ്ജസ്വലമായ ശബ്ദങ്ങളിലും നിറങ്ങളിലും, ശോഭയുള്ള ലൈറ്റുകൾ, മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന energy ർജ്ജം, ഉയരമുള്ള സസ്യങ്ങൾ മുതലായവയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഫെങ് ഷൂയി energy ർജ്ജമാണ് യാങ് (ആക്റ്റീവ് എനർജി). നിങ്ങളുടെ ഹോം ഓഫീസ്, നിങ്ങളുടെ അടുക്കള എന്നിവയിൽ ഒരു നല്ല യാങ് എനർജി സാന്നിധ്യം നേടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻവാതിൽ, ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള ഒരു നല്ല അത്താഴവും ...

യിൻ യാങ്

ബാലൻസ് സൃഷ്ടിക്കുക

യിൻ-യാങ് g ർജ്ജം ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല; അവ പരസ്പരം നിർവചിക്കുന്നു, കാരണം ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഒരു നല്ല ഫെങ്‌ഷൂയി ഹോമിന് സജീവവും നിഷ്‌ക്രിയവുമായ .ർജ്ജങ്ങളുടെ താളത്തിന്റെ ആകർഷണീയമായ ആവിഷ്‌കാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ, ഫെങ് ഷൂയി .ർജ്ജങ്ങളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തന പ്രവാഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, യാങ് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഫെങ് ഷൂയി എനർജിയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ തിരക്കിലാണ്, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദുർബലരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യിൻ energy ർജ്ജത്തിന്റെ അഭാവവുമാണ് (വിശ്രമിക്കുന്നതും പോഷിപ്പിക്കുന്നതും).

ഫെങ്‌ഷുയി യിൻ-യാങ്ങിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീട് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വീട് നോക്കാനും ഈ of ർജ്ജങ്ങളുടെ ശക്തമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ എവിടെയാണെന്ന് തോന്നാനും കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മൂല്യവത്താണ്. നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന യിൻ energy ർജ്ജം ഇല്ലേ? നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ‌ വളരെയധികം യിൻ‌ ഉണ്ടോ? സ്ഥലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ ആശ്രയിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും ശക്തമായ ഒരു energy ർജ്ജ ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നല്ല ഫെങ് ഷൂയി ലഭിക്കാൻ യിൻ, യാങ് ഫെങ് ഷൂയി എനർജികൾ ആവശ്യമാണ്.

നിർദ്ദിഷ്ട മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ യിന്നിന്റെയും യാങ്ങിന്റെയും ഫെങ്‌ഷൂയി ശക്തികൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പുള്ളത് ആരോഗ്യകരവും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആവശ്യമായ energy ർജ്ജ ഗുണനിലവാരം സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിനർത്ഥം ചില പ്രദേശങ്ങൾ വീടിനുള്ളിലെ പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ച് കൂടുതൽ യിൻ അല്ലെങ്കിൽ യാങ് എനർജികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്.

നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിക്ക് വിശ്രമിക്കുന്ന യിൻ energy ർജ്ജം ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ മുറിയിലെ പ്രബലമായ യാങ് ഫെങ് ഷൂയി ഘടകങ്ങളായ ടിവി, വ്യായാമ ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് സപ്ലൈസ് എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. നിങ്ങളുടെ മുറിയിലെ പ്രധാന energy ർജ്ജമായി യിൻ എനർജി ആയിരിക്കണം (വിശ്രമം, ഇന്ദ്രിയത, ഉറക്കം എന്നിവ ചിന്തിക്കുക). നിങ്ങൾക്ക് യാങ്ങിന്റെ നേരിയ സാന്നിധ്യവും ആവശ്യമാണ് (ചുവന്ന മെഴുകുതിരികൾ, ആവേശകരമായ ഇമേജറി, ആഴത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിന് ഇളം ആക്സന്റ് നിറം മുതലായവ ചിന്തിക്കുക). നിങ്ങളുടെ ബാത്ത്റൂമിനും ഇതേ തത്ത്വം ബാധകമാണ്.

യിൻ യാങ്

നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി റൂം, ലിവിംഗ് റൂം, ഹോം ഓഫീസ്, അടുക്കള എന്നിവ തീർച്ചയായും ഫെങ് ഷൂയി ഇടങ്ങളാണ്, അത് യാങ് എനർജിയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ചെയ്യും. സജീവമായ quality ർജ്ജ നിലവാരം (സന്തോഷകരമായ കുടുംബ ഫോട്ടോകൾ, ശോഭയുള്ള പുസ്‌തകങ്ങൾ, രസകരമായ ഗെയിമുകൾ മുതലായവ) സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ibra ർജ്ജസ്വലമായ നിറങ്ങൾ, ഉത്സാഹഭരിതമായ സംഗീതം, വിവിധതരം ഫെങ് ഷൂയി ഫർണിഷിംഗ് ഇനങ്ങൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. യിൻ അഥവാ വിശ്രമിക്കുന്ന ഘടകം ഇവിടെ പ്രധാന ഘടകമല്ലെങ്കിലും, സമതുലിതാവസ്ഥയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അത് ആവശ്യമാണ്.. ആഴത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ, ശാന്തവും സുഖപ്രദവുമായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, ഒപ്പം യിൻ എനർജി ഉള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.