сурталчилгаа
Орчин үеийн нарийн бичгийн ширээ

Таны ажлын талбарыг засах орчин үеийн нарийн бичгийн дарга

Нарийн бичгийн даргын ширээ нь хэдэн арван жилийн турш маш олон янзын ажлын талбаруудын гол баатар байсаар ирсэн. Энэхүү сонгодог тавилга нь түүний онцлог шинж чанараас шалтгаалан ...