मारिया जोस रोल्डन

म सानो भएकोले मैले कुनै घरको सजावट हेरे। बिस्तारै, आन्तरिक डिजाइनको संसारले मलाई आकर्षित गर्न जारी राख्यो। म मेरो रचनात्मकता र मानसिक क्रम व्यक्त गर्न मनपराउँदछ ताकि मेरो घर सँधै उत्तम होस् ... र यसलाई प्राप्त गर्न अरूलाई मद्दत गर्नुहोस्!

मारिया जोस रोल्दानले डिसेम्बर २०१ since देखि १०872 लेख लेखेका छन्