मारुउजेन

हाम्रो घर हाम्रो शरणस्थान हो, ठाउँ जहाँ हामी आफूलाई शान्तिमा पाउँछौं र जहाँ हामी आफैं हुन सक्छौं। यसैले, मलाई विश्वास छ कि यसले हामी वास्तवमा के हौं भन्ने हस्ताक्षर गर्नुपर्दछ र त्यसैले मलाई भित्री सजावट मन पर्छ।