सुसाना Godoy

म सँधै स्पष्ट थियो कि मेरो कुरा शिक्षक हुनु पर्छ। यसैले, म अंग्रेजी फिलोलजी मा एक डिग्री छ। तर पेशाको साथसाथै, मेरो जुनसाहरू मध्ये एक सजावट, अर्डर र सजावटी शिल्पको दुनिया हो। जहाँ रचनात्मकता सधैं धेरै उपस्थित हुनुपर्दछ र त्यो एउटा चुनौती हो जुन मलाई मनपर्दछ।