Susana Godoy

Kubva paudiki hwangu, mabhuku nemashoko zvaimutsa nyaya mupfungwa dzangu, izvo zvakaita kuti ndive nehope dzekuva mudzidzisi. Chiroto ichocho chakazadzikiswa pandakawana dhigirii rangu muChirungu Philology, nhanho muhupenyu hwangu apo chinyorwa chega chega, ndima yega yega, yakandiunza pedyo nekudzidzisa. Zvisinei, hupenyu hune mapinduriro asingatarisirwi, uye mwoyo wangu wakawana imba yechipiri mune unyanzvi hwekushandura nzvimbo: kushongedza. Kunyangwe kudzidzisa kuchizogara kuri chikamu chezvandiri, zviri mukushongedza kwandakawana kudanwa kwangu kwechokwadi. Ibasa rinondidenha kuti ndikure, kuvandudza uye kusundira miganhu yekusika kwangu. Uye iri pano, pakati pemavara emavara uye maumbirwo, kwandinonzwa ndiri kumba chaiko.