rosensmed

Jag är för närvarande agent och importör av avancerade möbler, huvudsakligen nordiska, efter tio års erfarenhet inom detaljhandeln, först som butikschef i flera design- och dekorationsutställningar i Madrid, och senare som inredningsarkitekt och specifikatör i en arkitekturstudio. Jag har alltid identifierat mig med idiosynkrasierna i skandinavisk design: Essential, funktionell, tidlös, färgstark och fri från konst.