డైనింగ్ బెంచీలు

భోజనాల గదిలో బెంచీలు, అసలు ఎంపిక

భోజనాల గదిని అలంకరించేటప్పుడు, మేము సాధారణంగా సమరూపతతో మార్గనిర్దేశం చేస్తాము, ఒకే కుర్చీల కోసం, అదే శైలిలో చూస్తాము ...

ప్రకటనలు
ఎత్తైన పైకప్పు

ఎత్తైన పైకప్పుతో భోజనాల గదిని అలంకరించడానికి ఆలోచనలు

ఎత్తైన పైకప్పు ఎల్లప్పుడూ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి ఏ గదికి అయినా విశాలమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి. అది కూడా వర్తిస్తుంది...

గాజు పట్టికలు

భోజనాల గదిని అలంకరించడానికి గాజు పట్టికలు

మీ ఇంట్లో గ్లాస్ టేబుల్స్ కావాలా? భోజనాల గదిని అలంకరించడానికి సరైన టేబుల్‌ని ఎంచుకోవడం అంత తేలికైన పని కాదు…

డైనింగ్ రూమ్ టేబుల్‌పై ఉంచే ఆలోచనలు

దానిని అలంకరించడానికి డైనింగ్ టేబుల్‌పై ఏమి ఉంచాలి

డైనింగ్‌ టేబుల్‌ వినియోగంలో లేనప్పుడు దాన్ని అలంకరించకపోవడం తప్పు. చాలామంది సౌకర్యం కోసం చేయరు,…

గది

ప్రస్తుత భోజనాల గదిని ఎలా అలంకరించాలి

మీరు భోజనాల గదిని అలంకరించాలనుకుంటున్నారా కానీ ఎక్కడ ప్రారంభించాలో తెలియదా? ఖాళీ స్థలానికి ముందు మీరు టెంప్ట్ అవుతారు ...

భోజన ప్రాంతంతో ద్వీపం

భోజన ప్రదేశంతో ఒక ద్వీపం ఉన్న 7 వంటశాలలు ఉన్నాయి

మా ఇంటి వంటగది ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేకంగా ఆచరణాత్మక ప్రదేశంగా ఉండాలి. మరియు ఈ స్థలంలో మనకు ఉంది ...