Maria Jose Roldan

Oko ndandimncinci ndahoya ukuhonjiswa kwayo nayiphi na indlu. Kancinci kancinci, ihlabathi loyilo lwangaphakathi liye laqhubeka lindimangalisa. Ndiyakuthanda ukubonisa ubuchule bam kunye nocwangco lwam ukuze ikhaya lam lihlale ligqibelele. Uthando lwam kwi-aesthetics ngokwendalo lwandikhokelela kwilizwe lokuhombisa. Ndifumana ubuhle kubulula kunye neenkcukacha ezihlala zinganakwa. Ndingumntu othanda ukuhombisa oyonwabela imvisiswano yeendawo kunye nebali elibaliswa zizinto. Njengomhleli wokuhombisa, injongo yam kukukhuthaza abanye ukuba bafumane ilizwi labo lesitayile kwaye babe nobuganga bokuzama ngendawo yabo. Ngamanqaku am, ndiyathemba ukuhambisa ulwazi kunye neendlela, kodwa kunye nothando endivakalelwa ngalo lo bugcisa obubonakalayo.