USusana godoy

Ngangihlale ngicace bha ukuthi into yami kwakuwukuba nguthisha. Ngakho-ke, ngineziqu ze-English Philology. Kepha ngaphezu kobizo lwami, okunye engikuthandayo ngumhlaba wokuhlobisa, ukuhleleka nobuciko bokuhlobisa. Lapho ubuciko kufanele buhlale bukhona njalo futhi lokho kuyinselelo engiyithandayo.

USusana Godoy ubhale izindatshana eziyi-30 kusukela ngoMandulo 2017